SUBSTANTIVER - TYSK
ADJEKTIVER - TYSK
VERBER - TYSK